VEDENÍ KLUBU | UMĚLÁ STĚNA | ČLENSTVÍ | NOVOROČNÍ OPEN 2020 | 30 let HLAVNÍ STRÁNKA
BAZAR | FÓRUM | KNIHOVNA | DOKUMENTY | MATERIÁL | LEZECKÝ KROUŽEK


HLAVNÍ STRÁNKA

Zpět
Vloženo: 05.04.2018

Omezení

Dorazila zpráva od ochranářů. Berte omezení pohybu na vědomí a běžte lézt jinam. Díky. Až budeme vědět více, tak přidáme info.


Tisková zpráva AOPK ČR, regionálního pracoviště Východní Čechy
28. 3. 2018
Jaro je tady, hlásí sokoli
Už několik týdnů většina z nás toužebně vyhlíží očekávané oteplení a pravý nástup jara.
Také řada živočichů netrpělivě čeká na lepší podmínky pro založení rodiny. Jako jedni
z prvních začínají hnízdit ve skalních rezervacích Broumovska sokoli. „Ptáci zakládají snůšky
teprve teď - v posledním březnovém týdnu, letošní hnízdění proto bude oproti předchozím
rokům o jeden až dva týdny zpožděné,“ informuje Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.
V předchozích letech se na Broumovsku uhnízdilo celkem sedm párů těchto kriticky
ohrožených dravců, v letošním roce je zatím evidováno jen pět. Může to souviset
s přirozeným kolísáním početnosti, opožděným návratem ze zimovišť či s přesunutím
některých párů do míst, která ještě nebyla zkontrolována. Některé páry totiž mohou tímto
způsobem reagovat na predátory či přílišné rušení v loňském roce.
„Abychom dokázali lépe objasnit případné nezdary při hnízdění, plánujeme k většině hnízd
umístit fotopasti. Přejeme si však, aby co nejvíce hnízd bylo úspěšných a toto opatření bylo
spíše záložní. Snad žádného výra, kunu či zvídavého turistu na snímcích nenajdeme,“
doplnil Kafka.
Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních letech vysoká, a proto je důležité hnízdiště chránit a
udržovat na nich klid. Vloni mláďata vylétla pouze z hnízd, která byla pod dohledem strážců
a kde byl částečně omezen pohyb turistů. Proto bude také v letošním roce uzavřen vstup
veřejnosti na vyhlídku Skalní divadlo nad Kovářovou roklí v Broumovských stěnách a
omezen vstup k Chrámovým stěnám v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály.
Pokud bude vše dobře probíhat, budou moci návštěvníci Teplického skalního města
nahlédnout pomocí dalekohledu do soukromí divokých sokolů. Ve spolupráci s Lesy ČR pro
ně budou za vhodného počasí připravena víkendová pozorování s odborným komentářem.

Kontakt:
Petr Kafka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště východní Čechy,
oddělení Správa CHKO Broumovsko, tel: 724 938 137, petr.kafka@nature.cz


Komentáře reagovat na článek


admin
nahoru
http://www.viridium.cz/