VEDENÍ KLUBU | UMĚLÁ STĚNA | ČLENSTVÍ | NOVOROČNÍ OPEN 2020 | 30 let HLAVNÍ STRÁNKA
BAZAR | FÓRUM | KNIHOVNA | DOKUMENTY | MATERIÁL | LEZECKÝ KROUŽEK


KONTAKTY KLUBU

ZpětKlub Horolezecký klub Ostaš
Tyršova 339, 549 54 Police nad Metují
IČ: 48649198
zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L61
e-mail: info@hkostas.cz
Předsednictvo Předseda
Tomáš Hornych, Horní 317, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 737 984 119
e-mail: tomhornych@gmail.com, zaměst.:thornych@wikov.com

Místopředseda
Pavel Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
mobil: 607 798 666
e-mail: lokvenc.p@gmail.com

Tajemník
Martin Hruška, Ing., Na Sibiři 456, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 010 160
e-mail: hruska.mart@gmail.com

Hospodář
Jaroslav Ulvr, K Sídlišti 289 V.L., 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 722 696 314
ICQ: 383-072-754, skype: bonati50
e-mail: Jaroslav.Ulvr@centrum.czVýbor Pavel Axman, Ing., Jiráskova 111, 549 54 Police nad Metují
mobil: 732 407 244
skype: pavel.axman
e-mail: Pavel.Axman@seznam.cz, zaměst.:Pavel_Axman@Rubena.cgs.cz

Jiří Škop, Mgr., Soukenická 180, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 604 979 846
e-mail: Hermanak1@seznam.cz

Jiří Koutský, Fučíkova 443, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 932 912
e-mail: zaměst.: Jkoutsky@wikov.com

Jan Lokvenc, Ing., Tomkova 51, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 728 256 266
e-mail: adept.jenda@gmail.com

Dušan Hejl, Ing., Gagarinova 292, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 669 079
e-mail: d.hejl@seznam.cz

Karel Nováček, 549 55 Žďár nad Metují 68
tel.: mobil: 731 552 555
e-mail: Karel.Novacek@email.cz, zaměst.: Karel.Novacek@cz.abb.com

Michal Stuchlík, Ing., Na Sibiři 452 V.L., 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 724 951 260
e-mail: Michal.Stuchlík@seznam.cz, zaměst.: MStuchlik@wikov.comSbor revizorů Předseda rezignoval 22.2.2020
Dušan Hejl, Ing., Gagarinova 292, 549 54 Police nad Metují
tel.: mobil: 776 669 079
e-mail: d.hejl@seznam.cz

člen
Jiří Seifert, Gagarinova 293, 549 54 Police nad Metují
mobil: 777 113 577
e-mail: j.sejfy@centrum.cz

admin
nahoru
http://www.viridium.cz/