Členství

Členství v klubu upravují Stanovy v čl.IX. Mimo ně se člen klubu musí stát členem TJ Sokol Police nad Metují z důvodu umístění stěny v Sokolovně. Zájemce musí vyplnit Přihlášku do HKOSouhlas se zpracováním osobních údajů v HKOPřihlášku Sokolu dospělí nebo Přihlášku Sokolu mládežSouhlas se zpracováním osobních údajů v Sokolu. Tyto dokumenty doručit některému ze členů Předseddnictva nebo Výkonného výboru. Na nejbližší schůzi bude rozhodnuto o přijetí. Následně bude dotyčný informován o výsledku přijetí. Člen klubu se taky automaticky stává evidovaným členem ČHS. Potřebné formuláře jsou také ke stažení v sekci Dokumenty.

Členské příspěvky

  15 let a méně* 16 - 18 let* 19 - 25 let 26 - 60 let 61 - 64 let 65 let 65 let a více
  2005 a mladší* 2002-2004* 1995-2001 1960-1994 1956-1959 1955 1954 a starší
HKO 100 Kč 100 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Sokol 200 Kč 200 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 200 Kč 200 Kč
ČHS 100 Kč 100 Kč 300 Kč 400 Kč    0 Kč    0 Kč    0 Kč
UNIQA** 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč
ČHS Trio 949 Kč 1120 Kč 1320 Kč 1590 Kč 1190 Kč 1190 Kč 1067 Kč
Bez ČHS 300 Kč 300 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 400 Kč 400 Kč
S ČHS 400 Kč 400 Kč 1000 Kč 1100 Kč 700 Kč 400 Kč 400 Kč
S ČHS+UNIQA 1185 Kč 1185 Kč 1785 Kč 1885 Kč 1485 Kč 1185 Kč 1185 Kč
S ČHS Trio 1249 Kč 1420 Kč 2020 Kč 2290 Kč 1890 Kč 1590 Kč 1467 Kč

* ... děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) mají členství zdarma
** ... jedná se variantu Evropa 30OU. Jsou i další varianty. Vyber si na webu ČHS

Platební údaje

Zaplatit na účet č.: 1182777359/0800, Česká spořitelna a.s.
Variabilní symbol: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: co platím ( HKO+SOKOL+ČHS+UNIQA)
Termín zaplacení: 20.3.2020