12. června 2009 zpět

Členské průkazky

Milí členové,
členské průkazky jsou k vyzvednutí u mne!!!

K předání může dojít:
1) u mně v práci na radnici
2) u mně doma (Soukenická 180, Police)
3) případně na některých klubových akcích
 !!! vždy však po předchozí domluvě !!!

Průkazku si zatím nevyzvedli: Axman, Ditrich, Gloser, Karpf, Koutský L., Martínková, Rutar, Ulvr, Vlček

Kdo není v seznamu, tak buď nezaplatil (vůbec) nebo neidetifikoval správně svoji platbu (neuvedl variabilní symbol platby rodné číslo). Těmto dobrodruhům doporučuji, obrátit se na předsedu nebo hospodáře klubu a věc s nimi vykomunikovat a dojednat k oboustranně přijatelnému řešení.
autor: Pavel Axman |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03