Členství

Členství v klubu upravují Stanovy v čl.IX. Mimo ně se člen klubu musí stát členem TJ Sokol Police nad Metují z důvodu umístění stěny v Sokolovně. Zájemce musí vyplnit Přihlášku do HKOSouhlas se zpracováním osobních údajů v HKOPřihlášku Sokolu dospělí nebo Přihlášku Sokolu mládežSouhlas se zpracováním osobních údajů v Sokolu. Tyto dokumenty doručit některému ze členů Předseddnictva nebo Výkonného výboru. Na nejbližší schůzi bude rozhodnuto o přijetí. Následně bude dotyčný informován o výsledku přijetí. Člen klubu se taky automaticky stává evidovaným členem ČHS. Potřebné formuláře jsou také ke stažení v sekci Dokumenty.

Členské příspěvky 2022

  15 let a mladší * 16 - 18 let * 19 - 25 let 26 - 60 let 61 - 64 let 65 let 66 let a starší ****
  2007 a více * 2004 - 2006 * 1997 - 2003 1962 - 1996 1959 - 1961 1957 - 1957 1956 a méně ****
HKO 100 Kč 100 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Sokol 200 Kč 200 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 200 Kč 200 Kč
ČHS 100 Kč 100 Kč 500 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 200 Kč
UNIQUA ** 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč 785 Kč
ČHS Trio *** 949 Kč 1120 Kč 1395 Kč 1695 Kč 1695 Kč 1695 Kč 1215 Kč
bez ČHS 300 Kč 300 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 400 Kč 400 Kč
s ČHS 400 Kč 400 Kč 1200 Kč 1300 Kč 1300 Kč 1000 Kč 600 Kč
s ČHS + UNIQUA 1185 Kč 1185 Kč 1985 Kč 2085 Kč 2085 Kč 1785 Kč 1385 Kč
s ČHS Trio 1249 Kč 1420 Kč 2095 Kč 2395 Kč 2395 Kč 2095 Kč 1615 Kč

* ... děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) mají členství zdarma
** ... jedná se variantu Evropa 30OU. Jsou i další varianty včetně rodinného. Vyber si na webu ČHS
***...jedná se o variantu Evropa 30. Jsou i další varianty. Vyber si na webu ČHS
****...člen 76 let a starší může požádat o vrácení členského příspěvku ČHS

Platební údaje

Zaplatit na účet č.: 8806364002/5500, Raifeisen Bank
Variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce: co platím (HKO+SOKOL+ČHS+UNIQA)
Termín zaplacení: 30. dubna 2022

QR kód

qr code

Přihlášky

Informace o členství v ČHS