15. října 2009 zpět

Brigáda a poslední slanění

K tomuto účelu budiž svolána na Ostaš akce!!!

a kdyžeto? 24. 10. 2009 - sobota

1) Brigáda - sraz v 9.30 na parkovišti (na Ostaši). Vybavení dle možností (lopaty, sekyry, motyky, krumpáče; pily, hřeny, kramle zajistím já). Půjdem asi mordovat žebřík k Žebračce, plus něco dalšího (možná nahoře - polomy).

2) Poslední slanění - sraz v 14 hodin nad vyhlídkou na Barrandov (POZOR - pokud dojde ke změně místa srazu, bude vzkaz vyvěšen u kiosku).

3) Poslední slanění párty - od 17 hodin v hospodě na Ostaši (přednostní právo vstupu mají členové klubu a jejich doprovod, sekundárně pak mohou přijít i mimoklubová individua, kterážto se orzhodnou oblažit nás svou přítomností)

Heřman
autor: Pavel Axman |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03