3. února 2017 zpět

Členská konference - změna času!!

Přijměte pozvání na Členskou konferenci Horolezeckého klubu Ostaš, která se koná 11. 2. 2017 od18hodin v Restauraci Sokolovna v Polici nad Metují.

Žádám touto cestou všechny členy HK Ostaš, kteří dosáhli 15 let věku, o účast na této konferenci, neboť součástí bude volba předsedy a výboru. Taktéž budete mít možnost ovlivnit chod a směřování klubu. Nechci se tu ohánět povinnostmi vyplívajícími ze Stanov. Každý je určitě zná. Zmínil bych jen novinku, kterou je možnost nechat se zastupovat zmocněncem, který je členem klubu. Více http://www.hkostas.cz/dokumenty/stanovy_hkostas.pdf.

Těšíme se na Vás a doražte včas, ať nám zbyde čas na volnou zábavu ;-)

 

 

Návrh programu:

  1. Zahájení.

 2. Volba pracovního předsednictva.

 3. Volba komisí: volební, mandátové a návrhové.

 4. Zpráva o činnosti HKO za rok 2016.

 5. Zpráva o hospodaření v roce 2016

 6. Návrh akcí na rok 2017.

 7. Volba předsedy a výboru.

 8. Diskuse.

 9. Návrh a schválení usnesení.

10. Závěr.

autor: neznámý |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03