4. února 2020 zpět

Členská konference 2020

Dne 15.2.2020 od 17 hodin v restauraci Sokolovna proběhne Členská konference Horolezeckého klubu Ostaš. Účast pro všechny starší 15 let.

Návrh programu


 1. Zahájení.

 2. Volba pracovního předsednictva.

 3. Volba komisí: mandátové, návrhové, volební.

 4. Zpráva o činnosti HKO za rok 2019.

 5. Zpráva o hospodaření v roce 2019.

 6. Zpráva revizní komise za rok 2019.

 7. Volba předsedy a výkonného výboru

 8. Návrh akcí na rok 2020.

 9. Diskuse.

10. Návrh a schválení usnesení.

11. Závěr.Jak jste si všimli, na programu budou letos volby předsedy a  výkoného výboru. Kromě jiného.
Žádám o hojnou účast k zajištění usnášení schopnosti a dodržení tím povinností člena klubu vyplívajících ze stanov čl.X odst. 2 písm. h.
V rámci možné volební kampaně, žádám, kdo má zájem o práci ve vedení klubu, má možnost oslovit členy klubu se svým záměrem, a to přímo či přes klubové informační kanály.
Kdo se nemůže zúčastnit, nechť někoho zmocní svým hlasem. Plná moc je ke stažení na http://www.hkostas.cz/dokumenty/plna%20moc%20konference.pdf">webu .
Pozor - účastník konference může zastupovat pouze jednoho člena.
autor: neznámý |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03