1. února 2013 zpět

Členská konference 2013

Horolezci, horolezkyně, horolezčata,
dovoluji si vás tímto pozvat na
Členskou konferenci Horolezeckého klubu Ostaš
.

Zároveň bych vás všechny chtěl požádat o účast na této nejdůležitější „akci“ klubu, neboť letos volíme předsedu a výbor klubu. Připomínám, že účast na členské konferenci je jednou z povinností členů klubu (Stanovy HKO, hlava V., bod 5.), ale ještě lépe asi vystihuje důležitost Členské konference níže uvedený apel od místopředsedy Heřmana.

Prosím o potvrzení vaší účasti.
Díky a těším se na vás
Majkl

Termín: 16.2.2013, od 17 hod
Místo: restaurace Sokolovna, Police n/Met


Program:
1. Zahájení členské konference
2. Schválení programu schůze
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba komisí (mandátové, volební, návrhové)
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2012
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2012
7. Návrh akcí na rok 2013
8. Volby předsedy a výboru klubu
9. Diskuze
10. Návrh a schválení Usnesení
11. Závěr

Ahoj kamarádi,
stejně jako před závody, tak i před stěžejní akcí, jakou je výroční členská konference klubu, si dovolím apelovat na Vás všechny a požádat Vás o maximální možnou snahu o účast na této akci. Určitě některý z Vás napadne, že výročka je jen ztraceným časem prosezeným v hospodě, ale byl bych moc rád, abyste na to koukli z té podstatnější strany. Náš klub stojí na stanovách, které jsou pro nás odkazem „otců – zakladatelů“ klubu a je určitě na místě tyto stanovy ctít a naplňovat. Právě stanovy nám určují jednou za rok se povinně sejít a vyhodnotit rok uplynulý z hlediska splnění úkolů a samozřejmě jednou za dva roky zvolit nové či staronové vedení klubu, a konečně přijmout a schválit plány na rok stávající. Právě v roce letošním nás čekají volby, při kterých zvolíme předsedu a výbor našeho klubu. Je proto velmi důležité, aby se nás sešla nadpoloviční většina. Pokud se nesejdeme v tomto minimálním počtu, bude třeba svolat výroční členskou konferenci znovu v jiném termínu. Proto by bylo opravdu dobré sejít se napoprvé, že. Nespoléhejte proto na to, že půjde ten nebo onen a snažte se pro svou účast udělat maximum. Čím více nás přijde, tím spíše se akce nebude muset opakovat. Současně Vás žádám, abyste přišli pokud možno na čas, neboť výročka má určitý scénář a její zahájení je vázáno právě na přítomnou nadpoloviční většinu členů klubu. Jak jsem psal už minule, jsme přece členy našeho klubu, a účast na výročce by měla patřit ke cti každého z nás. Výročka patří ke klubové tradici, a je jednou z akcí, kde se můžeme setkat v takovém množství. Nemusím Vám snad připomínat, s jakou vervou a elánem přistupují ke klubovým tradicím naši sousedé v klubech v Německu či Rakousku. Zvažte tedy, zda je v danou chvíli pro Vás důležitější jet nakupovat nebo lyžovat, či zda přijdete, podpoříte dobrou věc, zvolíte si své vedení, vyslovíte nahlas své (nejen) kritické názory, a navíc se přitom setkáte s řadou přátel, které třeba během roku málo potkáváte… k tomu si budete moct dát pivečko nebo nějakej gáblik.
Díky a přijďte
Jirka „Heřman“ Škop, místopředseda klubu
autor: neznámý |
upraveno: updater | 29.06.2020 16:03